Schůze ze dne 9.8.2013

Přítomni:  Hadraba Jiří, Dolejský Vladimír, Kudláček Milan, Nerad Jiří,  Holub Ladislav,

                 Přibyl Karel, Matys Ladislav,

1) p Hadrava zahájil schůzi a přivítal všechny přítomné 

2) p. Kudláček - zpráva o stavu výběru příspěvků SK 

        úkoly : - trenéři mužstev vyberou příspěvky SK   - termín do 10. 9. 2013

                        Kudláček pošle trenérům seznam platících a neplatících

3) stav RP pro hostování a střídavý start : vyřízeno kromě Míča , Kožich  – pozdě fotky

                                                                   nová registrace – Pavlů - Olomouc  

4) reklamace dresů AAA Auto a míče Sportfotbal – vyřízena Dolejský 

5) pořadatelská služba – hlavní pořadatel u B týmu – Kříž Petr chybí, zajistí Dolejský

6) rozpis tréninků ( hlavní a vedlejší plocha) – zajistí p. Burian

7) zajištění doprava – Čech  - st. a ml. žáci – autobus

                                              - dorost – mikrobus

8) dorost hostující ve St. Říši – odjezd v neděli 9.30 u sokolovny

9) úprava darovaných dresů od KFS – zajistí p. Burian odměna 1000 Kč odsouhlasena

10) trenéři u jednotlivých družstev – A tým – Nerad, Holub, Dolejský

                                                          B tým – Přibyl

                                                          Dorost – Jančo, Matys

                                                          St. Žáci – Matějka

                                                          Ml. Žáci – Kudláček

                                                          Přípravka st. – Švec L, Špicl ?

                                                          Přípravka ml- Křížové Michal, Radek, Petr

    Úkol: doplnit trenéry u st. a ml. žáků                                                 Termín: trvale

11) seminář klubů k podání žádostí příspěvků na údržbu 2014 17.8. 2013

      p. Kudláček se domluví s. Mazalem, kdo se zúčastní

9) účast na výběru U12 v Třebíči – domluvit s rodiči, jinak ne – zajistí Matys

10) domluva trenérů, kteří hráči budou hrát za A, B, nebude řešena na schůzi, domluví se na závěr

      pátečního tréninku  - pro Nerad, Dolejský, Přibyl, Kudláček

11) připomínka k losování soutěže příp. změna termínu utkání – p. Přibyl

Příští schůze se bude konat v pátek 23.8. 2013 v 19.00 v klubovně na stadionu.